Integritetsskydd

Klarsynt i Toppengallerian värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår webbplats klarsynttoppengallerian.se och våra tjänster.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du:

  • Bokar en synundersökning
  • Prenumererar på vårt nyhetsbrev
  • Kontaktar oss via telefon, e-post eller formulär på vår webbplats

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att dela med oss.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Hantera bokningar och förfrågningar
  • Skicka information om våra tjänster och erbjudanden
  • Förbättra vår kundservice och kommunikation
  • Uppfylla juridiska skyldigheter

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster, som till exempel med våra betrodda samarbetspartners och leverantörer.

Lagring och skydd av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, eller så länge det krävs enligt lag. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter som vi innehar. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandlingen under vissa omständigheter.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på:

Klarsynt i Toppengallerian
E-post: toppengallerian@klarsynt.se
Telefon: 050 45 22 24